เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแยกสาร ม.2 🐙💫❕

71

681

0

ข้อมูล

Onetimewater1

Onetimewater1

มัธยมต้น 2

เป็นสรุปฉบับย่อมากๆๆ เพราะเราทำส่งครูที่โรงเรียน ขอให้ได้ประโยชน์กันมากๆนะคะ !

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News