เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Gas แก๊ส

88

1354

0

ข้อมูล

damoon

damoon

มัธยมปลาย 2

🍑กฎของแก๊ส
🍑ความดันย่อย
🍑ทฤษฎีจลน์
🍑การแพร่
🍑 การประยุกต์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News