เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบหายใจ​และ​การ​แลกเปลี่ยน​แก๊ส​

53

608

0

ข้อมูล

73.050

73.050

มัธยมต้น All

เนื้อหาเกี่ยวกับ​
- ระบบหายใจ​และ​การ​แลกเปลี่ยน​แก๊ส​ของ​สิ่ง​มีชีวิต
- ระบบ​หายใจ​และ​การ​แลกเปลี่ยน​แก๊ส​ของ​มนุษย์
สามารถ​ทัก​มา​ขอ​ไฟล์​ PDF ได้ที่ไอจี : 73.050
อันนี้เป็นฉบับย่อนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์​ไม่มากก็น้อยน้า🥺💕

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News