เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โครงสร้างโลก& ธรณีภัยพิบัติ

431

7765

0

ข้อมูล

lazy bacon 🥓😴

lazy bacon 🥓😴

มัธยมปลาย 1

วิชาวิทย์ดาราศาสตร์ ม.4 นะคะ คลิปต้นฉบับของ nestle school ค่ะ
เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี และธรณีพิบัติภัย นะคะ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News