เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Microbiology จุลชีววิทยา

72

950

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาจุล สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เนื้อหาสรุปทั้งมิดเทอมและไฟนอล
มีใช้ตัวย่อเยอะ เช่น สปป. สิ่งแปลกปลอม

แอคเคาท์เดิม เนียสไง เข้าไม่ได้ เลยลงซ้ำอีกครั้งที่แอคเคาท์ใหม่จ้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News