เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปชีวะม.4เทอม1

1109

27298

0

ข้อมูล

Kritsiri_ninetyyy

Kritsiri_ninetyyy

มัธยมปลาย 1

-การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
-สารอินทรีย์ในพืช
-ธาตุและสารประกอบ
-สารประกอบคาร์บอน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News