มัธยมปลาย
winniethekidx_

winniethekidx_

เพศ
หญิง
จังหวัด
นนทบุรี
IG: winniethekidx_ 🧸🌞🌈🖍✨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
1235

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

โครโมโซมและสารพันธุกรรม ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

โครโมโซมและสารพ...

winniethekidx_
324
2
ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล&ลอการิทึม ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ฟังก์ชันเอกโพเน...

winniethekidx_
339
2
เอกภพและกาแล็กซี ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เอกภพและกาแล็กซี

winniethekidx_
246
3
สรุปกราฟ💫 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สรุปกราฟ💫

winniethekidx_
29
0
12 Tenses ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

12 Tenses

winniethekidx_
51
1