เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Physiology สรีรวิทยา

85

1372

0

ข้อมูล

เนียสไง

เนียสไง

สรีรวิทยา ของสาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ทั้งมิดเทอมและไฟนอล
มีการใช้ตัวอักษรย่อเยอะ เช่น พ. พลังงาน
ส่วนถมดำคือคำที่ไม่เอา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News