เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]อยุธยา ม.2

88

775

0

ข้อมูล

Aim_tostudy

Aim_tostudy

มัธยมต้น 2

ค่อนข้างรีบตอนเขียนค่ะ
อย่างไรก็ตาม สรุปที่ดีคือสรุปที่เนื้อหาครบนะคะไม่ใช่สรุปที่สวย เย่ะ!
สู้ค่า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News