เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โมลและสูตรเคมี [หน้าเดียวจบ]

263

5587

2

ข้อมูล

กันปี้ สเลอปี้

กันปี้ สเลอปี้

มัธยมปลาย 1

สรุป "โมลและสูตรเคมี..." ฉบับ 1 หน้าจบ พร้อมสอบได้เลย แต่!!! อย่าลืมทบทวนสิ่งที่ครูๆ เขาสอนด้วยนะ และรายละเอียด เล็กๆ กันด้วย สู้ๆ นะครับ
**กดซูมได้เลย

ความคิดเห็น

กันปี้ สเลอปี้

กรณีที่ โจทย์บอก
1). "จน.โมเลกุลเท่ากัน" แสดงว่า "mol ของสารทั้ง 2 นั้นมีจำนวนเท่ากันครับ" เพราะ mol จะเกิดจาก โมเลกุล/6.02*10^23 ==> โมเลกุล = mol*6.02*10^23 ดังรูป นี้ครับ
หมายเหตุ ปริมาตร เท่ากัน ก็ใช้แบบนี้ได้ครับ
2). "จน.อะตอม-อนุภาค-ไอออน" เท่ากัน แสดงว่า โมลอะตอมเท่ากัน วิธีพิสูจน์ คือ ใช้หลักการเหมือนข้างแรก แต่ระวังหน่วยนะ

Yuppy
Yuppy

ถ้าสมมติโจทย์บอกจำนวนโมเลกุล หรือจำนวนอะตอม ของสาร 2 สารนี้มีแนวคิดการทำโจทย์พวกนี้อย่างไรหรอครับ

News