เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สงครามโลกครั้งที่1 ม.3

58

982

0

ข้อมูล

สวย.

สวย.

เราทำเองนะไม่ได้ก็อปใครมาเพราะทำรายงานส่งครูแล้วสรุปมาเลยเอามาลง
ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้จ้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้