เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ENG1002 2/62

90

2730

0

ข้อมูล

Unoon Yannawee A.

Unoon Yannawee A.

❕ ENG1002
❕ ประโยคและศัพท์ทั่วไป
❕ มี 12 บท
❕ ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ ไวยากรณ์ 75 ข้อ คำศัพท์ 45 ข้อ
❕ เรียนทุกวันพุธ 08.30-11.00 @PBB201
❕ สอบ sun 08032020 B

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News