Law
大学生・専門学校生・社会人

ภาษาฝรั่งเศสสำคัญต่อคณะนิติศาสตร์ยังไงคะถ้าจะเข้าคณะนี้ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยหรอคะ แล้วควรเรียนดีไหมคะ

PromotionBanner

回答

นอกจากใช้pat7ค่ะสำคัญตอนเรียนต่อป.โทถ้าจะเรียนที่ฝรั่งเศสค่าเทอมถูกกว่าหลายประเทศเผลอๆเรียนฟรี

この回答にコメントする

ไม่ได้ใช้เข้าคณะนะคะ แต่ว่านักศึกษาที่เรียนนิติศาสตร์และเรียนฝรั่งเศสด้วย จบมาหางานยาก แต่ว่าถ้าจังหวะดี มีคนต้องการ เราก็จะก้าวไกลกว่า ตอนนี้เราก็เรียนนิติฯกับฝรั่งเศส

この回答にコメントする

ไม่จำเป็นเลยค่ะ ตอนสอบตรงก็ไม่ได้ใช้นะคะ เข้ามาเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ค่ะ เน้นภาษาอังกฤษดีกว่านะ

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉