Science
中学生

ใครรู้ช่วยบอกที เราได้เเค่ไม่กี่ข้อเองกำหนดส่งวันนี้ด้วย

แบบฝึกหัดสรุปเนื้อหา ในหน่วยการเรียนรู้ คลื่นและแสง เรื่อง แสง ประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. แสงเป็น 2. แสงเป็น 3. อัตราเร็วของแสง จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 4. อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ คือ 5. วัตถุหรือตัวกลางของแสง คือสิ่งที่ พิจารณาจากความสามารถในการยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ 3 ประเภท ได้แก่ 6. แหล่งกำเนิดแสง จำแนกได้ 2 ประเภท คือ 1) ..ได้แก่.. 2). 7. เราจะมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงได้ เนื่องจาก และเรายังสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้ เนื่องจาก 8. เซอร์ ไอแซก นิวตัน ได้ทดลองให้ลำแสงอาทิตย์ (ในสมัยนั้นเข้าใจว่า แสงอาทิตย์เป็นแสงสีขาวหรือไม่มีสี) ผ่านเข้าไปในแท่ง แล้วทำให้แสงกระจายออกเป็นสีต่างๆ 7 สี ตามลำดับความ แก้วสามเหลี่ยม (วัตถุโปร่งแสง) ที่เราเรียกว่า ยาวของคลื่นจากน้อยไปมา คือ ไปปรากฏเป็นแถบ 9. การเคลื่อนที่ของแสง แสงเป็นพลังงานที่ ต้องเขียน รังสีของแสง (ray of light) ซึ่งเป็นเส้นตรงแสดง 13 เรียกว่า.. N รังสีของแสงมี 3 ชนิด คือ เรียกว่า.. eifer 10. ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง ได้แก่ 1) .3).. 11. **การสะท้อนของแสง**เป็นคุณสมบัติของแสงอย่างหนึ่ง อธิบายได้ด้วยกฎการสะท้อนของแสง (Law of Reflection) ดังนี้ 1). 2). ได้แก่ 2).. ที่ทราบได้จาก.... 14. จากภาพ มุมสะท้อนคือหมายเลขใด ตอบ. ทราบได้จาก.. แสงเหล่านั้นเข้าสู่ตาเราโดยตรง 12. ภาพแสดงกฎการสะท้อนของแสง กำหนดให้ i แทน.. r แทน N แทน 0i แทน. er แทน ซึ่งเป็น ซึ่งเป็น ซึ่งเป็น 13. รังสีหมายเลข 1 และ 2 คือรังสีอะไร ดังนั้นการศึกษาเรื่องแสง รังสีของแสงจะช่วยบอก เรียกว่า.. ซึ่งเป็น.. ชิงเป็น 14
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?