Medicine
大学生・専門学校生・社会人

เราเรียนจบสายศิลป์แล้วก็เรียนอาชีวะจบปวส.อาหารและโภชนาการ แต่ตอนนี้เราอยากเรียนผู้ช่วยพยาบาล แล้วต้องสอบเข้าเราไม่รู้ว่าต้องเริ่มอ่านจากอะไรก่อน แนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ

PromotionBanner

回答

แนะนำอ่านวิชากายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นค่ะ เพราะเป็นพื้นฐานการทำหัตถการต่างๆค่ะ ทำให้เราได้ทราบตำแหน่งต่างๆของอวัยวะชัดขึ้น พวกกล้ามเนื้อต่างๆที่ฉีดยา ตำแหน่งของกระดูกต่างๆค่ะ แนะนำชีทสรุปกายวิภาคศาสตร์ของร้าน anatomy_mishortnote ทางinstragram หรือ line id : @uhq3267x

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉