Science
中学生

ช่วยหน่อยได้มั้ยคะ วิทยาศาสตร์ ม.3 ขอบคุณค่ะ

ใบงานที่ 6 การคำนวณค่าไฟฟ้า จำนวนหน่วย (ยูนิต) ที่ใช้ = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า x เวลาที่ใช้งาน (ชั่วโมง) 1000 ตัวอย่าง บ้านครูอัชฌามีเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 ชนิด คือ โทรทัศน์ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง, พัตลม ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และหลอดไฟขนาด 40 วัตต์ จำนวน 5 ตวง โดยครูอัชฌาจะเปิดทีวีและพัตลมพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. ทุกวัน ส่วนหลอดไฟจะเปิดพร้อมกันทั้ง 5 ดวงตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ทุกวัน อยากทราบว่าในเดือนธันวาคม ครูอัชฌาใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วย (ยูนิต) วิธีคิด ใน 1 วัน เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้ไฟฟ้าดังนี้ จำนวนหน่วยของโทรทัศน์ = [(150 x 1) x 3] / 1000 = 0.45 จำนวนหน่วยของพัดลม = [(100 x 1) x 3) / 1000 = 0.30 จำนวนหน่วยของหลอดไฟ = (40 x 5) x 12]/ 1000 = 2.40 รวมใน 1 วัน ครูอัชฌาใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น = 0.45 + 0.30 + 2.40 - 3.15 ดังนั้น ในเดือนธันวาคม (มี 31 วัน) ครูอัชฌาใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น = 3.15 x 31 = 97.65 หน่วย (ยูนิต) แบบฝึกหัด บ้านของครูอัชฌามีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 10 รายการดังต่อไปนี้ จงคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าของบ้านครูอัชฌา ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าครูอัชฌาต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าใด โดยดูจากป้ายที่ติดหรือคู่มือของ เครื่องใช้ไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท และไม่รวมการศิดค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของการไฟฟ้า) 1. มีหลอดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ (รวมบัลลาสต์อีก 10 วัตต์ เป็น 50 วัตต์) จำนวน 10 ดวง เปิดใช้ประมาณวันละ 6 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าวันละ... 50 x 10 x 6 3 หน่วย 1000 2. หม้อหุงข้าว ขนาด 600 วัดต์ จำนวน 1 ใบ เปิดใช้ประมาณวันละ 30 นาที จะใช้ไฟฟ้าวันละ 600 x 1x 0.5 1000 0.3 หน่วย 3. ตู้เย็น ขนาด 125 วัตต์ จำนวน 1 ตู้ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สมมุติคอมเพรสเซอร์ทำงาน 8 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย 4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิดวันละ 12 ชั่วโมง สมมุติคอมเพรสเซอร์ทำงานวันละ 8 ชั่วโมงจะใช้ไฟฟ้าวันละ.ราย หน่วย
5. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 1,300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง สมมุติคอมเพรสเซอร์ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย 6. เตารีดไฟฟ้า ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย 7. ทีวีสีขนาด 100 วัตต จำนวน 1 เครื่อง เปิดใช้งานวันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย 8. เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิดใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย 9. เตาไมโครเวฟ ขนาด 1,200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิดใช้งานวันละ 30 นาที จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย 10. กระติกน้ำร้อน ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 45 นาที จะใช้ไฟฟ้าวันละ หน่วย ในเดือนมกราคมบ้านครูอัชฌาใช้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (รวม ข้อ 1 - ข้อ 10) หน่วย และคิดเป็นเงินทั้งหมด บาท ตอบ ครูอัชฌาต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในเดือนมกราคมเป็นจำนวน.. บาท
การคำนวณ คำนวณค่าไฟฟ้า วิทยาศาสตร์

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?