Mathematics
國中

ช่วยหน่อยค่าา ไปต่อไม่ถูกเเล้วตอนนี้🥺🥲
#เเบบฝึก2.1 ข้อ14
#ตัวอย่างเเนวการคิดจะอยู่ด้านบนในข้อ6 (พอดีคุณครูให้ใช้วิธีคิดเหมือนที่ครูเขาสอนด้านบนอ่าา เราเลยไปไม่ถูกเเล้วว)

แบบฝึกหัด 2.1 จะแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ 6 729 +(X-2) ³ 95m 729 + (x-2)³ = 9³ + (x-2) ³ 3 - [9 + (x-2)] [9²-9(x-2) + (x-2)²] 2 = (9+x-2) [81- (9x-18) + (x²- 2x (2) +2²)] = (x + 7) [(81-9x + 18) + (x² - 4x +4)] 2 = (X+7) (81-9x + 18+ X² - 4x +4) = (x+7) (x²-13x+103) 14 (4x+3)³-125 ☆ ado 3 35m (4x+3)³-125 = (4x+3) ³ - 5³ 2 = [(4x +3)-5][(4x +3)² + (4x+3)(5) +5° (4x+3-5) (___(2)(4x) (3) +3²)

解答

您的問題解決了嗎?

看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉