วิธีใช้ Clearnote
มหาวิทยาลัย

ช่วยวินิจฉัยหน่อยค่ะ
(LAW)

PromotionBanner

คำตอบ

ก.นิติกรรมถือเป็นโมฆียะ เหตุเพราะนางสาวมาลียังเป็นผู้เยาว์(ไม่บรรลุนิติภาวะ) การใดที่ผู้เยาว์ทำลงโดยปราศจากการยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม การนั้นเป็นโมฆียะจ้า

ข. ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโมฆะ เพราะว่าบุคคลไร้ความสามารถจะไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้ แม้ผู้อนุบาลจะอนุญาติหรือไม่ก็ตาม ข.ไม่มั่นใจน้า

แสดงความคิดเห็น

รถยนต์เกินกว่าความจำเป็น ใช้เดินทางท่องเที่ยว โมฆียะค่ะ (ยังเป็นผู้เยาว์ เพราะไม่มีการจดทะเบียนสมรส) จะบรรลุนิติภาวะ20ปีถึงทำนิตอกรรมได้ กรณีนี้ พ่อแม่ยินยอมเรื่องแต่งานก็จริงแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่ายังเป็นผู้เยาว์พ่อแม่ไม่รู้ไม่ได้อนุญาตนิติกรรมไม่เกิด แต่กรณีโน้ตบุค สมบูรณ์เพราะใช้ในทางการศึกษาและมาลีก็มีรายได้ที่จะสามารถซื้อได้

ข.มาลีไม่สามารถทำการใดได้เพราะเป็นคนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ผู้อนุบาลที่ศาลแต่งตั้งต้องทำแทนทั้งหมดเท่านั้น นิติกรรมทั้งหมดเป็นโมฆะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉