ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยแต่งประโยคจากคำและรูปที่กำหนดหน่อยย

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1.
A:What happened to Dan?
B:He went rock climbing when he had an accident.พี่
2.
A:What were Tom and Susie doing?
B:They were getting engaged when they ate dinner.
3.
A:What happened in class?
B:She was meeting someone famous while she was in class.
4.
A:What were you doing?
B:I was watching a game and I met a famous person.
5.
A:What happened to your friends?
B:We were hiking and it started to rain.
6.
A:What was Jan doing?
B:She was playing on a team and won a prize.
ถ้าผิดข้อไหนก็ขอโทษด้วยน้า

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉