ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ใครถนัดช่วยหน่อยจ้าาา

บทค b. กพงศาวดาร พร้อมทั้ง นำเนื้อหาตอนที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดมาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของ นักเรียนเอง และอธิบายเหตุผลด้วยว่าประทับใจอย่างไร พิจารณาภาษาการประพันธ์ ๒. อธิบายลักษณะคำประพันธ์ประเภทลิลิต เขียนแผนผังและยกตัวอย่างประกอบ ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ และ ร่ายสุภาพตามความสนใจของนักเรียน ประจำวัน 4. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในด้านวรรณศิลป์ รวบรวมวิธีการใช้วาทศิลป์ที่พบในบทประพันธ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ๔. วิเคราะห์และจำแนกประเภทของคำศัพท์ที่พบในบทประพันธ์ เช่น คำซ้อน คำซ้ำ คำประสม และคำสมาส เลือกสรรนำไปใช้ ๑. อภิปรายหัวข้อ “ความเสียสละและความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย” หรือ หัวข้ออื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ๒. แสดงความคิดเห็นว่าการทำสงครามมีผลต่อมนุษยชาติอย่างไร มีวิธีใดบ้าง ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม in ป
๓. ในการทำสงครามกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหตุใดจึงต้องมีผู้แต่งกาย อย่างอุปราชพม่า และอยู่บนหลังช้างจำนวนมากถึง ๑๖ ช้าง มีเหตุผลอย่างไรบ้างในการกระทำ ดังกล่าว ๔. เหตุใดพระมหาอุปราชาจึงทรงยอมกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวร ถ้าไม่มีการกระทำยุทธหัตถี นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉