วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยสรุปให้หน่อยครับ

สรุปบรรยาก ชั้นบรรยากาศ 5 ชั้น อง ปี โทรโพสเนีย เป็นวันที่ 24 มกรามความสูงจากรโลก เป็นต้นไม ความนาน อากาศสูงที่สุด และ มากที่สุด เกิดเมม ฝน นางฟ้าคะนอง 1 ชั่วโมยร เป็นที่ถูกสาม จะเพิ่มขึ้นตามความสูงจากโลก ในช่นนี้มีปริมาณได้ไปนอยู่มากไปนอยู่มาก โดยใน 2 ได้ใน 1 โมเลกุลของตัวเอง 20 น บรรยากาศจะต ในงานเลตจากวงการ ผมความเข้มข้นขอ สูงสุดที่ระดับความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร 2 ชั้น เสียง เป็นแนวยามจะลดลง ตามความสูงอีกครั้ง แล เป็นขั้นสุดท้าย ที่มีสัดส่วนของ แสนอาหาร ที่นอนยามยากาศ ๒๕ เมื่อคุณคลานามา จะเริ่มการเผาไหม ในบรรยากาศชั้น 4) เทอร์โมสเปียร์ เป็นเงินที่อุณภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจนถึงข มาณ 115 องศาเซล เนื่องจากอุณภูมิอากาศจึงแตกตัวเป็นประ หรือสามหา สะท้อนคลื่นวิทยุได้ และปรากฏการณ์ สาย - เด็ก อนุภาคอากาศในชั้นทอร์โมสเฟียร์ ขายาวมาก นอน เป็นพื้นที่ของเขา สูงสุด มารยากาศของโลก รวม รับอากาศ บรรยากาศเบาบางมาก จนแทบไม่มีอนาค นอน ภาคอากาศ 30นภาค นาย 99 100 1 V modi 1 สามาร
ช่วยสรุปให้หน่อยครับ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉