ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ภาษาอังกฤษ

please give me pickup lines that always work
แปลว่าอะไรคะ ช่วยที
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉