เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ข้อที่ไฮไลต์คือไม่เข้าใจค่ะ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🥲

1. ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบได้โฆษณาว่า “ได้เงินใช้ทันใจ... กู้ 10,000 บาท จ่ายคืนวันละ 150 บาท 3 เดือน จาก ข้อความข้างต้น ให้คำนวณ หรือเปรียบเทียบจากแต่ละข้อต่อไปนี้ (1) จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนทั้งหมดเป็นเงินบาท (2) ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดเท่ากับเท่าไร กับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง (3) เมื่อพิจารณาจากเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมด นำมาคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปี (4) เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่อปีของการในครั้งนี้ (5) จงหาสาเหตุที่ทำให้ยังมีผู้ใช้บริการการให้กู้เงินนอกระบบ 2. มีการโฆษณาสินเชื่อทะเบียนรถซึ่งคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยกำหนด “ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 21% ต่อปี)” จากข้อความดังกล่าวนี้จงแสดงวิธีทำในแต่ละข้อต่อไปนี้ (1) จงนำเสนอความรู้ ตัวอย่างเพื่อประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยทั้งสองแบบ (2) จงหาอัตราส่วนของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่ออัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3. นายซื่อสัตย์มีรายได้ประจำเดือนละ 30,000 บาท มีหนี้ที่ต้องผ่อนชำระในช่วงนี้เดือนละ 5,000 บาท เขา ต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ซึ่งรุ่นที่สนใจมีราคาประมาณ 35,000 - 40,000 บาท โดยที่ช่วงนี้ยังไม่มีเงิน สำหรับการซื้อ เขาควรพิจารณาประเด็นใดบ้างก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยให้พิจารณาความสามารถในการผ่อน ชำระประกอบด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำว่าสัดส่วนการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือน ไม่ควร เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน)
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?