ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยดูใหนหน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป้าว อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงค่ะ🙏🙏

Date: ANGTHONGPATHAMAROTWITTHAYAKHOM SCHOOL 31101 ใบงานรายวิชา ภาษาไทย 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง) 9 ย คำสั่ง ให้เรียนศึกษาตามอาเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกง แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง 1. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุง เป็นบทพระราชนิพนธ์ของใคร ? d A ตอบ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) รับการยกย่องให้เป็น ว่าเป็นยอดของมฑลนค 9. 2.บทละครเรื่อง อิเหนา ได้รับการยกย่อง sa เป็นยอดของวรรณคดีประเภทใด O QU A ตอบ และวรรณศิลป์ ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร 8.252 คดีเรื่อง เซซา ครั้งแรกใน 9 A ทารใดของไทย ? เกด นคงแรกในสมอราชธาน โดยลงไทย อาลม ดมยอย ยา 9 Y YOU AN 4. เฉียง อิเหนา ของไทย รับเค้าเลลงมาจากชาติได มาทุกชาติใด มีชื่อเรียกเดิมว่าอะไร ? ตอบ มีเค้าเรื่องมาจากชวา มีชื่อเรียกว่า เป็น A 5. คำว่า “เจ้าสตรี ในสมของธยา หมายถึงบุคคลใด และเป็นพระราช เป็นพระราชธิดาของใคร ? 9 9 U id ตาล พริษฐานว่าหลายถึง เจ้าฟ้าจุณฑลและเจ้าฟ้ามงดง เป็นพระราชธิดาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และมาตรา ปลอ สาวใหญ่ ตามเฝ้าเรื่องเดิม มีชื่อเรียกว่าอะไร ? 9 901 9 A ba 6. ชาลที่ 1 4 ทรงพระราชนมารอเรา d ตอน สหลง 1. ชาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง เซซา ตามเนื้อเรื่องเดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร เพื่อนำมาใช้ในจุดมุ่งหมายใด 40ขน 6 d 9 9 6 0 A ตอบ แทน นาย 14/ นามาเช เนลดมงหลายเพล สเปนบทละคร สาหรบเกมเมอสรางความมมองเกม ราชปรฟารแดม นครใน สำหรับ ง 9 ประชาชน 0 8. บทละครรา เรืองอิเหนา มีลักษณะเด่นอย่างไร จงอธิบาย O 4/ 100 d ตอบ 6 ความย เก่ง โดยสอ ความหมายของกลยค้าด้วย สาราอันงดงาม ให้ความบันเทิงโดย มความเม สามของบทเพลง และยดประกอบ A ด้วยมายของการละคร ซึ่งจะต้องมีประชาชนต่างๆ เช่น บทสวนทรงทรงเครื่อง บาชมโดย บทพชรรมชาติ ยามกระบวนทัพและการบวชอย เพื่อแสดงความงดงามของการตามแบบแผ กรดยคร ร d 3.เจ้าฟ้าสตรีสองพระองค์ ทรงพระราชทานเรื่อง เทพา โดยให้เค้าเรื่องเล่าจากใคร และเป็นชาว ตอบ เค้าเรื่องเล่าจาก ยายอะไร เป็นชาวมลาย เป็นเลยจากเมืองปัตตานี 10.อิเหนาเล็ก และอิเหนาใหญ่ 1 ความแตกต่างกันอย่างไง จงอธิบาย 1 d d 6 ตอบ เจ้าฟ้าจุฑล แต่งเรื่อง เทพหญ่ (หลัง) เจ้าฟ้ามงกุฎแต่งเรื่องเพาเล็ก ลูกหลง และ เหมา ช่น เพื่อนเจ้าสาจากการขายของทางสวาเหมือนกัน แต่ความนิยมในการลงพื้นที่ที่อยมาก อันจะสังเกต q d d YA 149 d 41 เดว่าแทยไม่มีม เดลีดา หยงพาอ่านหรือข้ามาศึกษาอย่างจริงจัง อาจเพราะด้วยเนื้อหานค่อนข้างแรง 91 9 MM. กว่าอิเหนาเล็ก และภาษานั้นไม่เพเราะลื่นไหลซ่าอ่านเท่ากับอิเหนาเล็ก
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉