เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยทำแบบฝึกเศรษฐศาสตร์ หน่อยค่าบบบ

13. แม้ว่าดุลการค้าจะเกินดุล แต่ว่าดุลการชำระเงินอาจ จะขาดดุลก็ได้ * (1 คะแนน) ถูก ผิด 14. เงินสำรองระหว่างประเทศ ควรมีการถือสินทรัพย์ใน รูปของเงินตราต่างประเทศในรูปแบบไหน * (1 คะแนน) กระจายการถือไปยังสกุลเงินหลัก เพื่อกระจาย ความเสี่ยง ถือครองเพียงสกุลเดียวเพื่อจะไม่มีปัญหาอัตราแลก เปลี่ยน O ถือครองสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น ถือครองทองคำแทนสกุลเงินเพื่อรักษามูลค่าของ เงิน
15. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเงินสำรองระหว่างประเทศ * (1 คะแนน) กำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง ใช้ชดเชยการขาดดุลชำระเงิน ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงินตรา O ใช้เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 16.การขาดดุลการค้าหรือว่าขาดดุลดุลการชำระเงิน อย่างต่อเนื่องดีกว่าการเกินดุลการค้าหรือว่าเกินดุล ดุลการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) จริง เพราะว่าจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาเงินเฟ้อ O จริง เพราะแปลว่าเศรษฐกิจดีจึงมีการนำเข้าเยอะ ไม่จริง เพราะว่าการขาดดุลทำให้ทุนสำรองลดลง ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน ไม่จริง เพราะว่าการขาดดุลทำให้มีปริมาณเงินเพิ่ม ขึ้น
17. ดุลการชำระเงินโดยหลักการแล้วจะต้องมียอดบัญชี แบบไหน * (1 คะแนน) ยอดสมดุล เพราะว่าว่ามีบัญชีทุนสำรองระหว่าง ประเทศเข้าไปปรับ ยอดเกินดุล เพราะแปลว่าส่งออกได้มาก ยอดขาดดุลเพราะแปลว่าเศรษฐกิจดีจึงมีการนำเข้า สูง ยอดแบบไหนก็ได้ ตราบใดที่มีขนาดเงินสำรองสูง 18. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ช่วยในการลดการขาดดุลการค้า หรือการขาดดุลการชำระเงิน * (1 คะแนน) O การลดภาษีนำเข้าสินค้าบริโภค การชดเชยภาษี กรณีนำเข้าวัตถุดิบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลนีการผลิต ใหม่ O ลดกฎระเบียบความยุ่งยากในการส่งออก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉