ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ข้อ5ถึงข้อ9 ทำยังไงคะ

4G 14:33 e -ll all [86 : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุด แล้วส่งมาใน โพสต์นี้ (ข้อ ละ 2 คะแนน ยกเว้นข้อ 1 ได้ 3 คะแนน) 1. การคะมาไปข้างหน้าของผู้โดยสารเมื่อพนักงานขับรถ เหยียบเบรกกะทันหันเป็นผลมาจากสิ่งใด และอธิบายได้ ด้วยกฎการเคลื่อนที่ข้อใดของนิวตัน ( 3 คะแนน) 2. จงอธิบายความหมายของแรง 10 นิวตัน โดยใช้กฎการ เคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 3. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรงสมดุลหรือไม่ เพราะ เหตุใด 4. จงยกตัวอย่างการเคลื่อนที่ที่เป็นผลจากการกระทำของ แรงปฏิกิริยามา 3 ตัวอย่าง 5. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นผลรวมของการ เคลื่อนที่แบบใด 6. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่แบบมี ความเร่งหรือไม่ อย่างไร 7.ความเร็วของวัตถุที่ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์เป็นศูนย์หรือไม่ อย่างไร 8. การเพิ่มขนาดของความเร็วต้นส่งผลต่อความสูงที่วัตถุ ขึ้นไปถึงและระยะตกอย่างไร 9. มุมยิงค่าใดที่ให้ระยะตกเท่ากับมุมยิง 37 องศา ครบกำหนด พฤ, 23:59 งานของคุณ น. แบบฝึก เก็บคะแนน 1 (6 มี.ค. 2022 14:31:35). ส่ง 0
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉