เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ
เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค

4. กำหนดตารางของ MU ของสินค้า X และสินค้า Y โดยราคาสินค้า X ราคาหน่วยละ 5 บาท และราคาสินค้า Y ราคาหน่วยละ 4 บาท ผู้บริโภคมีงบประมาณ 32 บาท จงอธิบายดุลย ภาพของผู้บริโภค และผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์รวมเท่าใด Q MUX MUy MU/Px MUy/PY 1 40 30 8 7.5 2 35 20 7 5 3 30 16 6 4 4 20 8 4 2 5 10 6 2 1.5 5. กำหนดตารางของ MU ของสินค้า A และสินค้า B โดยสิ้นค้า A ราคาหน่วยละ 8 บาท และ สินค้า B ราคาหน่วยละ 4 บาท ผู้บริโภคมีงบประมาณ 16 บาท จงอธิบายดุลยภาพของ ผู้บริโภค และผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์รวมเท่าใด Q MUA MUB 1 40 30 2 32 20 3 24 16 4 16 8 5 8 6 127 Unที่ 5 nn ษฎี พ 1ตแรรมผู้บริโภค

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉