ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ค้นหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

ของคำว่า Air Conditioning Sgelerm ซึ่งก็คือระบบปรับอากา Natalie and the front-desk officer about tie complaint in her room. Then write short answers to the questions 1.isten fo the Conversafin betweern Front desk offce Hellol Front desk s speaking. Natalie:lt's Nata from theroom rurm NatalieะThe air -the fidge in m เdon't Work. Front-desk officer: t's the front-desk officer here. May 1 help you, maam? Front-desk officer: Ohl My apology, ma'am. Natalie: Can we the room? We CE here. Front-desk officer: Yes, you definitely can, maam. lwill bring youanew key card for your new room in a miทute. Natalieะ OK, We in the room. From the conversation, write short answers to these questions. What room number does Natalie have problems with? 2. What kinds of problems does Natalie have in her room? 3. What does the front-desk manager do to Solve the problems? 0 คำว่า Aircon หรือบางครั้งถูกเรียกอย่างย่อที่สุดว่า A/C เป็นภ 2 คำว่า Fridtge เป็นภาษาพูดของคำว่า Refrigerator (ตู้เย็น) ในการเรียภาษาอังกฤษต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดเป็น ค้าว่า กาศร, /C และ Friว0 ถึงควรหล็กเลี่ยงเช่นกัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉