ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

จะทำข้อสอบเรื่องการใช้ used to
สงสัยว่าเราใช้ประโยคว่า I am used to like wearing a skirt. ได้ไหม เพราะตามโครงสร้างประโยคของ used to แล้ว ถ้าหน้า used to มี verb to be หรือ get หลัง to จะต้องเป็น V.ing แต่ในประโยคนี้คำว่า like ไม่สามารถเติม ing ได้ จึงสงสัยว่าเราต้องเติม ing ที่ wearing หรือ เปลี่ยนประโยคเป็น I am used to like to wear a skirt. แทน

usedto

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉