วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

วิธีทำและคำตอบ

2. จงหาสมการของระนาบที่ผ่านจุด Q(2, 1, -3) และขนานกับเส้นตรง L และ L เมื่อกำหนด x =y 3 Z L, = x-1-y+1= 2
ต้องการทราบวิธีทำ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?