ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

มีใครพอจะช่วยข้อ 188 ได้บ้่างมั้ยคะ เรื่องความเข้มเสียง ม.5 ค่ะ

บ.65) 2. 4.0 dB 192. 1. 1.8 dB 3. 5.4 dB 4. 6.5 dB 184 เมื่อวัดความดังเลสียงจากจุดที่ห่างจากเครื่องบิน 20 เมตร สามารถวัดได้ 150 เดชิเบล แต่เมื่อย้ายไปรั-ง ตำแหน่งอื่นที่ห่างจากเครื่องบินเป็นระยะเท่าไรจึงจะวัดความดังได้ 110 เดชเบล 1. 1 km 2. 2 km 193 3. 3 km 4. 4 km 185. นักเรียนคนหนึ่งเป่านกหวีดดัง 60 เดซิเบล ถ้านักเรียน 10 คนเป่านกหวีดดังเท่ากันและเป่าพร้อมกันจะ ดังกี่เดซิเบล 1. 60 dB 2. 70 dB 3. 90 dB 4. 100 dB 186. จากข้อ 185 ถ้าเพิ่มจำนวนนักเรียนเป็น 1,000 คน แล้วให้เป่านกหวีดพร้อมกันจะดังกีเดซิเบล 1. 60 dB 2. 70 dB 3. 90 dB 4. 100 dB 187. นักเรียนคนหนึ่งตะโกนเสียงดัง 70 เดซิเบล อีกคนหนึ่งตะโกนเสียงดัง 80 เดซิเบล ถ้านักเรียนทั้งสองคน ตะโกนพร้อมกันจะดังกี่เดซิเบล (กำหนดให้ log 1.1 0.041, log 1.2 = 0.079, log 1.3 = 0.114) = 1. 80.41 dB 2. 80.79 dB 1 3. 75.41 dB 4. 75.79 dB 188. นั่งฟังดนตรีร็อคเสียงดัง 90 เดชิเบล แต่เมื่อใส่ที่ครอบหูสามารถลดความเข้มเสียงได้ 90 เปอร์เซ็นต์ อยาก ทราบว่าขณะใส่ที่ครอบหูจะได้ยินเสียงลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ 1. 10% 2. 10.1% 3. 90% 4. 90.1% 189. (Ent. มี.ค. 2544) ระดับความเข้มเสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีค่า 80 เดซิเบล คนงานผู้หนึ่งใส่เครื่องครอบู ซึ่งสามารถลดระดับความเข้มลงเหลือ 60 เดชิเบล เครื่องดังกล่าวลดความเข้มเสียงลงกี่เปอร์เซ็นต์ 1. 80% 2. 88% 3. 98% 4. 99%

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉