ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะข้อ4ข้อ5ตะวอย่างค่อข้อ1-3 ขอด่วนค่ะรบกวนหน่อย

) 4Cy-2) หมี. - 3 ศ = จ.ได้ A1+ 12) = 4x30 - 3) (32y +46) - 15 เมือ 9 = 10 = -2 (Sวy +45) -15 +4ๆ * 10 x - ฯ5 - - 19 - 95 - - 90 เท + 5 (0-3) ไม. m - - 5 แเ0) (P-2) - 6-5)4 5 (3 - 3) - 8(-5)+ 5 (3 -3) (30) + 5() 30 +5 = - 95 - *4) 12% (a 146) หมีอ 4 = 10 - 320 59 - 30 เมือ 6 - 9 -

คำตอบ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉