ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

Scientists know that the brain is very active READING AND WRITING 4 Read this article. Understanding Sleep when a person is sleeping. There are foน stages, or parts, of sleep. Stage 1 starts after you fall asleep. If there is a noise or a bright light, you wake up Verน easily. In Stage 2, your brain waves are very slow, and your body gets ready for deep sleep. Stage 3 is deep sleep. It's very difficulk to wake up then. Your body rests and grows 0 during this stage. Stage 4 is when you dream. Your eyes move a lot, and your brain waves are fast. This Brain waves during sleep stage of sleep is very important for your memory. After Stage 4, you wake up a little, and then Stage 1 starts again. We go through the four stages of sleep four or five times every night, so we have many dreams in one night. How much sleep do you need? The answer depends on your age. Babies should sleep 15 to 16 hours every day. Children and teenagers need nine or ten hours of sleep, but older people only need six to eight hours. If you sleep for only four hours one night, yoน may just feel tired the next day. But many nights of bad sleep can be bad for your health. People who don't get enough sleep get sick more often. And sleep is very important for learning. It's one reason why students should go to bed early! 3 Answer the questions. 1. How many stages of sleep are there? 2. When do people dream? 3. How many times do we have Stage 1 sleep each night? 4. When does your body grow? 5. How much sleep do babies need? 6. Why shoนld students sleep a lot? 7. Look at the last paragraph again. How much sleep should you get? 8. Do you get enough sleep? UNIT 6 The mind

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!