เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ ใครที่เก่งเศรษฐศาสตร์ชั้นไหนก็ได้ค่ะ

How many bottles of milk Tula design to buy according to the marginal 2 points utility approach? (2Points) * Banana Milk Quantity (piece per day) Quantity (bottles per day) Total Total Total Total Price Utility Price utility 0 0 0 0 1 1 15 1 0.4 29 2 2 27 2 0.8 48 3 3 37 3 1.2 65 4 4 42 4 1.6 79 5 2 91 6 2.4 102 7 2.8 111 8 3.2 117 9 3.6 120
economics เศรษฐศาสตร์ คำนวน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?