ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยคะ 🥺🙏🏻

บ ข้อสอบกลางภาค English Structure and Usage คำสั่ง 1) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประโยคที่ปรากฏในบทความนี้ 2) วิเคราะห์โดยละเอียดสอดคล้องกับความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด และยกตัวอย่างคำ วลีหรือประโยค ประกอบการอธิบายพร้อมบอกเหตุผลประกอบ Essay 6 Crime is unquestionably one of the most prevailing and worrying aspects in any society, and its prevention should be taken seriously. Crime prevention can be executed in various ways, firstly through a sustained honest presence in the community and secondly through international cooperation. A local presence by incorruptible law enforcement authorities may be costly, however, the long- term investment would pay dividends in the future. A safer region would encourage trade, investment and set an invaluable example for younger generations. For example, crime has dramatically been reduced in the Favelas around Rio de Janiero in Brazil. This was achieved largely through the government committing large funds of money to stationing police headquarters in and around the slums. These financial expenditures greatly benefited the community. Secondly, due to the large-scale severity and the global impact that crime has in some areas of the world, global cooperation is critical. Operating in a different way would incur significant financial losses and render any expenditure futile. For example, Somalian pirates in Africa have reigned terror amongst many ocean transport companies in the area. Only through large-scale international cooperation was policing the area possible. Therefore, crime reduction can be attributed to a joint effort between countries. To conclude, illegal activities are a costly and dangerous fact in the present global cconomy however, through large-scale government investment prevention is an attainable goal. Also, spreading the expense through international cooperation the resources invested can be significantly more effective in reducing criminals effectiveness abroad. Source: https://www.icltspodcast.com/band-9-sample-cssays/
วิเคราะห์ประโยค

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!