แผนการเรียน
มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมให้หน่อยค่ะ

Meet - awr prmm-ug0 C 6 meet.google.com/awr-prmm-uqC - Apps ระบบบริการการศึกษา.. C Chusak Yathongchai กำลังนำเสนอ Q แอกนวายุนตั้องการทางะไ้ 3. จงเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมแสดงปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้ในการเทพื้นถนน ขนาด 4 เลน ที่มีความกว้าง 10 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถนนยาว 100 เมตร จะใช้คอนกรีต 50 ลูกบาศก์เมตร 4. ฟาร์มแห่งหนึ่งต้องการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการคำนวณราคารวม และปริมาณส่วนผสมของอาหารหมู แต่ละชนิด ซึ่งจะคิดตามจำนวนหมูที่มีอยู่ โดยหมู 1 ตัว ต้องใช้ส่วนผสมดังนี้ คือ ๆ บ ร่ำ 0.5 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 5 บาท - ข้าวโพด 1 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 5 บาท ปลายข้าว 0.5 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 6 บาท จงเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคำนวณราคารวมและปริมาณส่วนผสมที่ต้องใช้ ในการผสมอาหารหมูตามจำนวนหมูดังกล่าว

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉