คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

EX 4
1……(เฉลยเเล้ว)
2.black and long
3.crossing the road to the opposite side and turn left at the corner.
4.sunny and windy
5.quiet but crowded also

EX.6
2.near your house
3.opposite side of my table
4.in it
5.with the white hat in them?

Ppwanut

ขอบคุณมากๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉