ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยด้วยย ไม่ได้แบบไม่ได้เลย

โน๑พ๑1 2 / ปัณ์! 5 / โน๑รรอ๓ 2 พททพ 1 เพรไคบ6เอมพร. เปรอ แท6 100ไ1ร 10 6๐หห๕๕! ไท6 อห๐5. ใหไล๕ ลท นดดลห๕ลร6 |คะไอ0, 6 / ใ!ไไล|@ ล |0เมลห6ลร6 |6!่1๕0 (จ) เส่ศู่ลด๑หอต /“ ภ7เสส่ 5๐ทลปทไทธ 2@ 7ไล|๕5ร๐ทาป่าเทธ อนะ !ๆไต |ลร1 งล6ลฟ์อท พพลร ล ธหลล1 ลส่ง6ทเนห6, ล|ป่าอนธูท ล โฮพ ไทไทธร เพพลท1 เพหอทธ. ท[|อ เมล เพลร (ลทลไผทธ อท ป้ท6 |ลไอ, | ส๐006ส ททห 6๐๕|!| อทอท6 โท ท6 เพล1อห, โท6ท, เงทอท | เน1 ทาท ทลทส |ท 10 ธ6# 11 อนะ, | ก็ล|| ไท. “เทอไท6ห ส่ลท, เพล สู่6๕[ส่6๕1๐ ทท!๕ น๒ ฝ้า6 ง๐|!6ลทอ๐. ทไแอ เพล ทไต่เทธ, อทอ 6ร์ ทห กหแฮทสร ทนห ทลห๐61. 5ท6 6อน|สูท'"! เพล| ร0 ล ท6!แ6๐16ห 6๐ทท610 ไล|«6 ท6หวล๕6« ต่๐พท. ดเทล|!ไต, อท ป่ท6 |ลร1 สล/, เททอ6ท เพอ เพลหล ล6ไผทธู 10 |ธ6ลงอ, ทห ก็อทส โทท 6๐น|ส่ท"! พิทส ท1ร5 6๕ลทท6ล. !ฟ6 แทเท[ร ท6 |ค6 16โท ป่า6 หลเทธ์อห65ร1, วน! [1 เมลร 400 |ล16 100แ6 อห 1. 11 15 ล รทลทท6 เพล ส่อท'! ทลง6 ททลทฯ เทอ๐10ร ๐ ป่า6 1พ๒, วนะ 11'ร5 รฟ์[|!| ล งล6ลฟ์โอท !'แ! ทลงล๕ห โอหยู61., “หอน ทลงอ6โอนทส @๕ห๐ร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!