เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สูตร]การแปลงทางเรขาคณิต

64

1263

0

ข้อมูล

pslyyth

pslyyth

มัธยมต้น 2

- การเลื่อนขนาน
- การสะท้อน
- การหมุน

ตรงไหนไม่ชัด ตรงไหนผิดพลาดเม้นบอกได้นะคะ💖
🍳instagram (for study) : pslyyxstudy

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้