เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สรุปอังกฤษ] ม.2 ปลายภาค

57

1818

1

ข้อมูล

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮

🏹𝙤𝙙𝙨𝙭𝙨𝙩𝙪𝙙𝙮

มัธยมต้น 2

•Present perfect tense
•Past simple tense
ต้ะเอ๋! มีใครคุ้นๆลายมือเค้าม้้ย รอดูสรุปวิทย์เก่าที่เลยลงในแอคเก่าด้วยนะจะได้จำกันได้พอดีลืมอีเมลเข้าคับบ เป็น✊📦💖ให้เค้าด้วยนะเดี๋ยวลงให้อีกค้าบพ้ม🌈🌷✨

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

News