เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ความร้อน ของไหลและความดัน ^^

24

527

0

ข้อมูล

วิทย์ชุ้ย ๆ By น้ำหนักขึ้น ^^

วิทย์ชุ้ย ๆ By น้ำหนักขึ้น ^^

มัธยมต้น All

สรุปหน้าเดียว แผ่นเดียวรู้เรื่อง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้