เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] คณิตศาสตร์ ม.3

62

1923

1

ข้อมูล

Alice♡

Alice♡

มัธยมต้น 3

- การหาพื้นผิวและปริมาตร ของ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด ทรงกรวย ทรงกลม
-กราฟ [ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ]

ความคิดเห็น

นิภาธร โคตรชมภู

รอติดตามอยู่น้า

News