เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรพื้นที่ผิว&ปริมาตร คณิตม.3

109

1051

1

ข้อมูล

@Peperonote

@Peperonote

มัธยมต้น 3

Talk: ผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะะ นิ้วล้วนๆไม่มีอะไรผสมแง้งงง

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ะกะมปไฟำำผแแด.หหผ้ผฟ,6,ฟ้ื

แชร์โน้ตนี้