เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สุขศึกษาม.4

24

1102

1

ข้อมูล

onc_64

onc_64

มัธยมปลาย 2

สารเสพติด การใช้ยา

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

สูตรBMI ต้องมียกกำลงสองด้วยค่า>~< นน(กก)หารกับ ส่วนสูง 2(กำลังสอง)

News