เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Grammar 12 Tense

87

3044

0

ข้อมูล

Parkpalm

Parkpalm

มัธยมปลาย All

สรุปแกรมม่าทั้ง12tense
*สรุปเพื่อใช้อ่านในการสอบกลางภาคเรียนที่1/2562 ของม.6*

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้