เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เลขยกกำลังที่เป็นเศษส่วน+รูท

67

810

0

ข้อมูล

-N A D I A F O N G-

-N A D I A F O N G-

มัธยมต้น All

ขอให้เข้าใจนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้