เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

vital sign

54

1063

0

ข้อมูล

dark blue shell

dark blue shell

Vital sign !!!!!
(สัญญาณชีพ)
- T BP PR RR
- GCS

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News