เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรการหาพื้นที่ของปริซึม

9

264

1

ข้อมูล

เจยง

เจยง

มัธยมต้น 3

เดี่ยวสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจะมาลงให้น่ะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้