เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อาหารและสารอาหาร ม.2

13

208

1

ข้อมูล

PASTELXSTUDY

PASTELXSTUDY

มัธยมต้น 2

ผิดพลาดตรงไหนหรือตรงไหนไม่ชัด อ่านไม่ออก ก็แจ้งได้นะคะ ><

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้