เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

System and Signal

82

1697

0

ข้อมูล

วิดวะไฟฟ้า ปี2

วิดวะไฟฟ้า ปี2

บทนี้ไม่ค่อยละเอียดนะครับ ผมสายไฟฟ้ากำลัง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News